Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U

Kravet på utbildning gäller från 1 januari 2011 Bakgrunden är att byggsektorn är hårt drabbad av olyckor på arbetsplatserna.

Mål med utbildningen

Kursen ger Dig kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet och du får lära dig att göra en arbetsmiljöplan på ett smidigt sätt.

Varför behöver man gå utbildningen?

Arbetsmiljöverket ställer krav på utbildning för Bas P och Bas U annars riskerar man böter på mellan 10.000 – 35.000 kronor (fr.o.m. 1 juli 2014 höjs böterna upptill 50.000 kronor)

Enligt Arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS-Byggarbetsmiljösamordnare som ska ansvara för arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Dvs från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U), och detta kan vara samma person.

Krav för byggherren

Byggherren måste kunna styrka att den BAS som utsetts är tillräckligt erfaren, kompetent för projektet och har utbildningsbevis i BAS.

Arbetsmiljöverkets fullständiga krav på en Byggarbetsmiljösamordnare finns i ändringsföreskriften AFS 2008:16 om Byggnads- och Anläggningsarbete §6

Det här får du lära dig

Vi hjälper dig att svara på te.x. Vad är byggherrens ansvar vid ett byggnads- och anläggningsarbete? Vad gör en BAS-P? När ska en arbetsmiljöplan upprättas och vad ska den innehålla? Vad gör en BAS-U? Vad är projektörens ansvar? Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och vem ska jobba med det? När behöver man göra en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket? Finns det en särskild AFS för belastningsergonomi? Var kan jag hitta en mall för en arbetsmiljöplan? Vem kan vara BAS? Vem utser BAS-P och BAS-U?

Vill du veta mer om utbildningen?

Ring 070 928 11 21 eller mejla torsten@humanmiljo.se för intresseanmälan till utbildningen.

%d bloggare gillar detta: