Om Human Miljö

Företaget startades 1998 av skyddsingenjör Torsten Ivarsson och drivs från Trummenäs, strax utanför Karlskrona stad. Vi är utbildade arbetsmiljöingenjörer och arbetar främst med arbetsmiljöfrågor inom byggverksamhet, industri samt den gröna näringen.

Vi har 35 års gedigen erfarenhet av arbetsmiljöfrågor. Grunden byggdes genom utbildning till lantmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Efter det många års arbete på lantbrukshälsan och sedan 15 år tillbaka i egen drift.

Vi finns för personer i hela Sverige som behöver hjälp med att individanpassa sin arbetsmiljö med tekniska hjälpmedel t.ex. efter skada eller sjukdom. Ett exempel på ett sådant hjälpmedel är Hydrostep. I de flesta fall finns möjlighet att söka bidrag för dessa hjälpmedel. Sådana ansökningar och utredningar hjälper vi till med.

Ett annat viktigt arbetsområde för oss är att arbeta förebyggande. Det sker tyvärr många olyckor inom Jord- och skogsbrukssektorn. Genom att arbeta förebyggande kan vi tillsammans hjälpas åt att identifiera och minimera riskerna och därmed förhindra olyckor.

Sedan 2008 arbetar vi tillsammans med Gröna Arbetsgivare, för att som arbetsmiljöutvecklare erbjuda kvalificerad rådgivning för arbetsgivare.

%d bloggare gillar detta: