Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P och Bas-U

Byggarbetsmiljösamordnare Bas-P & Bas-U

Kravet på utbildning gäller från 1 januari 2011 Bakgrunden är att byggsektorn är hårt drabbad av olyckor på arbetsplatserna.

Kursen ger Dig kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planeringen till färdigställandet av byggprojektet och du får lära dig att göra en arbetsmiljöplan på ett smidigt sätt.

Arbetsmiljöverket ställer krav på utbildning för Bas P och Bas U annars riskerar man böter på mellan 10.000 – 35.000 kronor (fr.o.m. 1 juli 2014 höjs böterna upptill 50.000 kronor)

Enligt Arbetsmiljölagen är det byggherrens skyldighet att utse en särskild BAS-Byggarbetsmiljösamordnare som ska ansvara för arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. Dvs från planering och projektering (BAS-P) till färdigt utförande (BAS-U), och detta kan vara samma person.

Byggherren måste kunna styrka att den BAS som utsetts är tillräckligt erfaren, kompetent för projektet och har utbildningsbevis i BAS.

Arbetsmiljöverkets fullständiga krav på en Byggarbetsmiljösamordnare finns i ändringsföreskriften AFS 2008:16 om Byggnads- och Anläggningsarbete §6

Vi hjälper dig att svara på te.x. Vad är byggherrens ansvar vid ett byggnads- och anläggningsarbete? Vad gör en BAS-P? När ska en arbetsmiljöplan upprättas och vad ska den innehålla? Vad gör en BAS-U? Vad är projektörens ansvar? Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och vem ska jobba med det? När behöver man göra en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket? Finns det en särskild AFS för belastningsergonomi? Var kan jag hitta en mall för en arbetsmiljöplan? Vem kan vara BAS? Vem utser BAS-P och BAS-U?

Använd formuläret nedan för intresseanmälan till utbildningen. Alla kurstillfällen är inte planerade än så skriv gärna vart du befinner dig så tittar vi på möjligheten att lägga en kurs i närheten.

 

Fyll i formuläret så återkopplar vi inom kort

Rutor markerade med * måste fyllas i